Εκτύπωση

Γνωμοδοτικό σημείωμα νομικής συμβούλου Δ.Ο.Ε σχετικά με την τροπολογία 2967/8-5-2020