30-06-21 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

Το ΔΤ σε μορφή pdf 

Η Υ.Α. αποσπάσεων ΚΕΣΥ 

Η Υ.Α. αποσπάσεων ΣΜΕΑΕ 

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ Γενικής