ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ! - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕ70-ΠΕ60

Λόγω προβλήματος λειτουργίας της ιστοσελίδας της Δ/νσης,

αποστέλλουμε σε όλες τις σχ. Μονάδες την ανακοίνωση/ πρόσκληση, που αφορά τους εκπ/κούς κλάδου ΠΕ70 και ΠΕ60, που χαρακτηρίστηκαν ως λειτουργικά υπεράριθμοι και τους αποσπασμένους από άλλα ΠΥΣΠΕ.

Επισυνάπτουμε επίσης τα σχετικά έντυπα και πίνακες με τα λειτουργικά κενά ΠΕ70 και ΠΕ60.

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες και Προϊστάμενοι/μενες, να ενημερώσουν άμεσα τους λειτουργικά υπεράριθμους εκπ/κούς της σχολικής τους μονάδας,

και εφόσον γνωρίζουν αποσπασμένους εκπ/κούς από άλλα ΠΥΣΠΕ, να τους κοινοποιήσουν το παρόν e-mail, προκειμένου να καταθέσουν αίτηση το αργότερο μέχρι αύριο Τετάρτη, 10:00 πμ!

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας!

Με εκτίμηση

Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται οι :

1)      Λειτουργικά υπεράριθμοι εκπ/κοί κλάδου ΠΕ 60 και ΠΕ 70 να κάνουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη μοριοδότησή τους . ( ΕΝΤΥΠΟ Α, ΕΝΤΥΠΟ Β)

2)      Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 60 και ΠΕ 70 που παραμένουν στη διάθεση να κάνουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη μοριοδότησή τους . (ΕΝΤΥΠΟ  1 ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ)

3)      Οι αποσπασμένοι εκπ/κοί από άλλα ΠΥΣΠΕ να κάνουν δήλωση προσωρινής τοποθέτησης. Οι εκπ/κοί που αποσπάστηκαν κατά προτεραιότητα και είναι σύζυγοι στρατιωτικών και λοιπών κατηγοριών πρέπει να προσκομίσουν το απαραίτητο έγγραφο που αποδεικνύει την έδρα εργασίας του/της συζύγου. (ΕΝΤΥΠΟ 3 ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥΣ)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

A. Οι δηλώσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά των εκπ/κών ΠΕ70 & ΠΕ60 , θα αποσταλούν στο κεντρικό mail της Δνσης : mail@dipe-anatol.att.sch.gr έως αύριο 5/9/2018 και ώρα 10:00πμ.

B. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη μοριοδότηση των δηλώσεων είναι : πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης , βεβαίωση συνυπηρέτησης συζύγου, βεβαίωση σπουδών τέκνου, εντοπιότητα. Σε περίπτωση διαζυγίου , επιμέλεια τέκνου και προστατευόμενου μέλους .

Γ. Σας ενημερώνουμε  ότι οι τοποθετήσεις θα γίνουν με την εξής σειρά:

1) λειτουργικά υπεράριθμοι , 2) εκπαιδευτικοί στη διάθεση  ,3) αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΠΕ και εκπαιδευτικοί που έχουν κάνει αίτηση για απόσπαση εντός (οι αιτήσεις της κατηγορίας 3 εξετάζονται μαζί).

                                                                                                                   Εκ της Διευθύνσεως

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70 ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ60 ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Α΄ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ

 

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Β΄

 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΌ ΑΛΛΑ ΠΥΣΠΕ