Οι υποψήφιοι ρίχνονται στη «μάχη» με το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε το πρόγραμμα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2019 για τους απόφοιτους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ.

Οι Πανελλήνιες ξεκινούν με το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας για τα ΕΠΑΛ στις 6 Ιουνίου ενώ για τα ΓΕΛ οι εξετάσεις ξεκινούν επίσης με το ίδιο μάθημα στις 7 Ιουνίου.

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών γενικών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις ώρες.

Ως ώρα έναρξης εξέτασης για τα ΕΠΑΛ ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08.00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.