423.300 λιγότεροι μαθητές,   4.800 λιγότερες σχολικές μονάδες, 69.880- 99.600 λιγότεροι εκπαιδευτικοί έως το 2035 λόγω της υπογεννητικότητας

Αυτά τα στοιχεία θα έπρεπε να μας απασχολήσουν στην 88η Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε.

Στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής που ακολούθησε την έναρξη της κρίσης, ο αριθμός των εκπαιδευτικών σημείωσε σημαντική μείωση από 180.000 το 2010 σε 152.000 το 2017 (μείωση 15,6%). 

Ο αριθμός των σχολικών μονάδων, έβαινε μειούμενος με αργό ρυθμό την περίοδο πριν από την κρίση από 15.714 το 2000 σε 15.547 το 2009  (μείωση 1,1%) και επιταχύνθηκε έτσι ώστε το 2015 μειώθηκε σε 13.870 (μείωση 10,8%), στο πλαίσιο του εξορθολογισμού και της δημοσιονομικής προσαρμογής που ακολούθησε την έναρξη της κρίσης.

 Ύστερα από την έναρξη της κρίσης και ως αποτέλεσμα της διακοπής των προσλήψεων, η αναλογία μονίμων/αναπληρωτών εκπαιδευτικών μεταβλήθηκε σημαντικά. Στο δημοτικό σχολείο από 7% το 2004 και 6,6% το 2008 σε 18,7% το 2015.

Τα εναλλακτικά αυτά σενάρια μελλοντικής προοπτικής δείχνουν ότι, αν στο μεταξύ δεν υπάρξουν ριζικές αλλαγές (τέτοιες ώστε να έχουν ως αποτέλεσμα τη μεγάλη αύξηση των γεννήσεων ή την μαζική επιστροφή Ελλήνων και την εισροή μεταναστών από  άλλες χώρες στην Ελλάδα τα προσεχή χρόνια), ο συνολικός αριθμός των μαθητών από 1.480.000 το 2008 θα μειωθεί σε 1.050.000 εκ περίπου (29,2 % ή 423.300 λιγότεροι μαθητές) μέχρι το 2035, όταν δηλαδή θα έχει ενταχθεί στο εκπαιδευτικό σύστημα και η πιο πρόσφατη μείωση γεννήσεων που σημειώθηκε το 2017.

Στο πλαίσιο της παραπάνω προοπτικής μείωσης του μαθητικού πληθυσμού:

α) ο αριθμός των σχολικών μονάδων ενδέχεται να μειωθεί έως 10.700 το 2035 από 15.500 το 2008 (μείωση κατά 30,8% ή 4.800  σχολικές μονάδες).


β) ο αριθμός των εκπαιδευτικών από 180.300 το 2009 ενδέχεται να μειωθεί το 2035 σε 110.500 (μείωση 38,7% στο σενάριο προσαρμογής)  και σε 80.700 (μείωση 55,2% στο σενάριο της ευρωπαϊκής σύγκλισης).

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΙΟΒΕ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Πηγή : Έρευνα ΙΟΒΕ