Εκτύπωση

Οι μαζικοί διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών για να καλυφθούν όλα τα πραγματικά κενά στην εκπαίδευση ήταν και είναι διαχρονικό αίτημά του κλάδου και του Συλλόγου μας, όπως επίσης και η δημιουργία νέων οργανικών θέσεων, λαμβάνοντας υπόψη και τα Ολοήμερα σχολεία, για όλες τις ειδικότητες.

Το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών πρόκειται, να πραγματοποιηθούν 10.500 μόνιμοι διορισμοί στη γενική αγωγή.

Για εμάς, και το δηλώνουμε ξεκάθαρα, δεν αποτελεί δίκαιο τρόπο η ισοκατανομή των μόνιμων διορισμών μεταξύ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αφού οι πραγματικές ανάγκες οι οποίες φαίνονται ξεκάθαρα από τις προσλήψεις αναπληρωτών και είναι περίπου 70% στην πρωτοβάθμια και περίπου 30% στη δευτεροβάθμια.

Απαιτούμαι δίκαιη κατανομή των μόνιμων διορισμών με βάση τις πραγματικές ανάγκες και όχι με βάση την πίεση που θα ασκήσουν οι κομματικοί φίλοι και κομματικοί παράγοντες στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.