Παλλήνη, Γενάρης 2016

Συνάντηση «Προοδευτικών Ρευμάτων» και «Σ.Α.Ν.»

Σύγκλιση απόψεων για θέματα αναπληρωτών

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Παλλήνη μεταξύ των «Προοδευτικών Ρευμάτων» του Συλλόγου Εκπαιδευτικών «Αλ. Δελμούζος» και της Προέδρου του «Συλλόγου Αναπληρωτών Νηπιαγωγών» (ΣΑΝ)  υπήρξε γόνιμη ανταλλαγή απόψεων για τα φλέγοντα θέματα  που απασχολούν δασκάλους και νηπιαγωγούς και ιδιαίτερα γύρω από τα προβλήματα των συναδέλφων μας αναπληρωτών κατά την  οποία διαπιστώθηκε σύγκλιση απόψεων. Εκφράστηκε η βεβαιότητα ότι η συνάντηση αυτή θα αποτελέσει  παρακαταθήκη  για μελλοντική επαφή, προβληματισμό, ανταλλαγή απόψεων και συντονισμό δράσεων.

Τα «Προοδευτικά Ρεύματα Εκπαιδευτικών» στηρίζουν τα παρακάτω  δίκαια  αιτήματα-διεκδικήσεις  του «Συλλόγου Αναπληρωτών Νηπιαγωγών» (ΣΑΝ)   και θεωρούν επιτακτική την ανάγκη να αντιμετωπιστούν ως προβλήματα πρώτης προτεραιότητας όλου του κλάδου μας ώστε να δοθούν άμεσα  λύσεις σ΄ αυτά :

 

 1. Πραγματοποίηση μόνιμων διορισμών (προσμετρώντας ΑΣΕΠ και δημόσια προϋπηρεσία) στην εκπαίδευση και άμεση κάλυψη όλων των οργανικών κενών που έχουν δημιουργηθεί λόγω της έλλειψης διορισμών την τελευταία πενταετία.
 2. Σύσταση νέων οργανικών θέσεων για όλες τις ειδικότητες.
 3. Μαζικές προσλήψειςαναπληρωτών, όλων των ειδικοτήτων σε μια φάση, στο τέλος Αυγούστου κάθε χρονιάς για την έγκαιρη κάλυψη των λειτουργικών κενών αλλά και για την ισονομία και δικαιοσύνη στις τοποθετήσεις τους. Η τμηματική πρόσληψη των αναπληρωτών σε πολλές φάσεις αλλά και η πολυδιάσπασή τους (ΕΣΠΑ, Κρατικός Προϋπολογισμός, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) δημιουργεί τεράστιες αδικίες στις τοποθετήσεις τους αλλά και τεράστια κενά στις σχολικές μονάδες ακόμη και μετά τα Χριστούγεννα.
 4. Θεσμοθέτηση νομοθετικού πλαισίου τοποθέτησής τους, μετά την πρόσληψή τους, από τα ΠΥΣΠΕ στις σχολικές μονάδες, ανάλογο με τις τοποθετήσεις των μόνιμων εκπαιδευτικών, ώστε να υπάρχει διαφάνεια και αξιοκρατία και ίδια κριτήρια σε κάθε ΠΥΣΠΕ. Οι μονοπρόσωπες τοποθετήσεις από τις Διευθύνσεις και οι «νομιμοποιήσεις», χωρίς κριτήρια, από το ΠΥΣΠΕ πρέπει να σταματήσουν.
 5. Αναγνώριση του συνόλου της καθαρής προϋπηρεσίας των ετών 2010-2014.
 6. Διαχωρισμός της προϋπηρεσίας των κατόχων σεμιναρίων 400 ωρών  και μεταπτυχιακών /διδακτορικών ειδικής αγωγής  απο τον πίνακα γενικής αγωγής.
 7. Έλεγχος συνάφειας των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων με την ειδική αγωγή για όλους τους αναπληρωτές, παλαιούς και νέους κατόχους των εν λόγω τίτλων.
 8. Μοριοδότηση κοινωνικών κριτηρίων ως προς την τοποθέτηση των αναπληρωτών και μισθολογική αναγνώριση των ακαδημαϊκών προσόντων.
 9. Έγκαιρη και απρόσκοπτη καταβολή της μισθοδοσίας όλων των αναπληρωτών (Τακτικού- ΠΔΕ-ΕΣΠΑ) κάθε μήνα.
 10. Ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας (6μηνη άδεια ΟΑΕΔ) στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς.
 11. Προσμέτρηση της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σε περίπτωση λήψης αναρρωτικής άδειας πέραν των 15 ημερών.
 12. Θεσμοθέτηση της 2ετούς υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης και ταυτόχρονη μέριμνα ως προς τη στέγαση των νηπιαγωγείων σε κατάλληλους χώρους όπου κρίνεται αναγκαίο.
 13. Δυνατότητα αμοιβαίων αποσπάσεων αναπληρωτών, προκειμένου να βρίσκονται κοντά στον τόπο τους.
 14. Μοριοδότηση των μονογονέων εκπαιδευτικών κατά την τοποθέτησή τους στις σχολικές μονάδες.

Προοδευτικά Ρεύματα Εκπαιδευτικών

Ανεξάρτητη Δημοκρατική Προοδευτική Παράταξη